De Tweede Wereldoorlog is een onderwerp dat bij veel mensen leeft.
Ook in ons land is een groeiende belangstelling voor WO2. Dat geldt voor Nederlanders, maar net zo goed voor veel buitenlandse gasten, niet in de laatste plaats voor de naoorlogse Duitsers. In Frankrijk en België is oorlogstoerisme rond de Atlantikwall al jaren een groot succes.

Op Texel wordt er niets gedaan met de bunkers of met de geschiedenis hiervan. Zoals iedereen wel weet zijn er in `40 – `45 ook veel bunkers op Texel gebouwd, de exacte aantallen zijn niet bekend.

Er zijn veel bunkers verloren gegaan door kustafslag en sloop.
Maar hoeveel bunkers zijn er eigenlijk nog over en kunnen wij er op Texel eigenlijk nog wat mee?

Met deze vraag ben ik sinds 2014 bezig met als uitdaging: het inventariseren en het behoud van dit omstreden “Militair historisch erfgoed” van de Atlantikwall Texel.

De “speurtocht” heeft als doel de overblijfselen in kaart te brengen. Op deze wijze wordt het archief steeds groter met kaarten, foto's en documenten.

In documenten en dagboeken staat vaak veel informatie over situaties over oorlogshandelingen, wanneer is wat gebouwd, wat was daar allemaal voor nodig, enz.
De doelstelling van Atlantikwall Texel is dat dit alles moet gaan leiden tot één informatiepunt over de WO2 periode op Texel.

Foto's, kaarten of andere documenten zijn zeer belangrijk. Mocht u deze in bezit hebben en u wilt dit beschikbaar stellen?  Uw documenten, foto’s etc. worden gedigitaliseerd en worden dan weer bij u terugbezorgt.

Op deze wijze blijft het uw eigendom en wordt het voor de toekomstige generatie digitaal beschikbaar.

Atlantikwall Texel,

Ronald Keijser

Foto Gem. Texel

Verder is deze site:

Texel, Nederlands laatste slagveld

"Geschiedenis is een serieuze bezigheid"