De Tweede Wereldoorlog is een onderwerp dat bij veel mensen leeft. Ook in ons land is een groeiende belangstelling voor WO2. Dat geldt voor Nederlanders, maar net zo goed voor veel buitenlandse gasten, niet in de laatste plaats voor de naoorlogse Duitsers. In Frankrijk en België is oorlogstoerisme rond de Atlantikwall al jaren een groot succes.

Op Texel wordt er niet echt veel serieus gedaan met de bunkers of met de geschiedenis hiervan. Zoals iedereen wel weet zijn er in `40 – `45 ook veel bunkers op Texel gebouwd, de exacte aantallen zijn niet bekend.

Er zijn veel bunkers verloren gegaan door kustafslag en sloop. Maar hoeveel bunkers zijn er eigenlijk nog overgebleven? Met deze vraag ben ik sinds 2014 bezig met als uitdaging: het inventariseren en het behoud van dit omstreden “Militair historisch erfgoed” van de Atlantikwall Texel.

De “speurtocht” heeft als doel de overblijfselen in kaart te brengen. Op deze wijze wordt het archief steeds groter met kaarten, foto's en documenten. In documenten en dagboeken staat vaak veel informatie over situaties over oorlogshandelingen, wanneer is wat gebouwd, wat was daar allemaal voor nodig, enz.

In de loop der tijd kwam ook de vraag: Wie waren de slachtoffers (burgers en militairen) van de oorlog met betrekking tot ons eiland, waar waren zij op dat moment, welke omstandigheden en hoeveel zijn er omgekomen.

Foto's, kaarten, dagboeken of andere documenten zijn voor het onderzoek zeer belangrijk. Mocht u deze in bezit hebben en u wilt dit beschikbaar stellen?

Uw documenten, foto’s etc. worden gedigitaliseerd en worden dan weer bij u terugbezorgd. Op deze wijze blijft het uw eigendom en wordt het voor de toekomstige generatie digitaal veiliggesteld.

De doelstelling van Texel ’40 – ’45 / Atlantikwall Texel is dat dit alles moet gaan leiden tot een objectief beeld over de Tweede Wereldoorlog periode op Texel.

Atlantikwall Texel.

Volg Facebookpagina: Texel 40 - 45 en op Twitter: @AWTexel

De kerk in De Waal op Texel na de beschieting van 7 april 1945.

Gefechtsstand, was onderdeel van ST IXb L Locatie: Postweg 115, tegenover het Vliegveld.

De Bollekamer anno 2020, één van de 3 geschutsopstellingen.

Lichtjes op oorlogsgraven 2019, locatie: Georgische Erebegraafplaats ”Loladze”

4 mei 2020 Georgische Erebegraafplaats ”Loladze” Locatie: Zuid Haffel, gelegen aan de zuidzijde van "de Hoge Berg" op Texel

Lichtjes op oorlogsgraven 2020, locatie: Georgische Erebegraafplaats ”Loladze”

Monument: Cross of sacrifice. Locatie: Gelegen aan de Kogerstraat in Den Burg.

Beeld van een herder die zich ontfermt over een onschuldig lam in nood. Locatie: Gelegen aan de Kogerstraat in Den Burg.

Oorlogsmonument "De Goede Herder" Locatie: Gelegen aan de Kogerstraat in Den Burg.